Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//anglosaški (1)


pazduhami, in se zastrmeli nazaj v naslednjo    anglosaško    nadaljevanko.