Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//angleščina (24)


Prevedeno v Starorek (ali v običajno    angleščino   ) bi se to glasilo:
Razen da je    angleščina    njena glavna lingua franca in Novorek
angleške poezije opredeljuje dejstvo, da    angleščini    primanjkuje rim?«
spodrinil Starorek (ali standardno    angleščino   , kot bi mi rekli) do približno leta
»Kaj le rogovilim s to    angleščino   
početi s tema jezikoma, medtem ko je    angleščina    bolj v rabi.
Moj del je bila    angleščina   , likovnotehnični pouk, med katerim
na steno moje sobe napisal nekdo v    angleščini   .
tudi oni z očali in boljšim znanjem    angleščine    kot jaz.
ostanke večerje, drugi mi je dal strip v    angleščini   .
družbi dveh prostovoljskih učiteljic    angleščine    in francoščine in pastorja vozil v
On pa pravi, da se malce uči    angleščino   , da bo moji prijateljici in otrokom
Vse od Mafuluja, kar je prevedeno v    angleščino   , je odlično.
govorite v jeziku joruba, pišete pa v    angleščini   ?
pišem in berem v jeziku joruba in v    angleščini   .
jezikih, vendar smo v resnici zvezani z    angleščino   .
Če pa pišete v    angleščini   , vas bodo brali po vsem svetu, večina
V Nigeriji je    angleščina    uradni jezik.
dobim v jorubi in jo hočem prenesti v    angleščino   .
Vendar v    angleščini    ni ustreznih izrazov za idejo, ki je
V    angleščini    rečete lačen sem.
jezike, afriški pisatelji se izražamo v    angleščini    in francoščini.
Sem Nigerijec, ki piše v    angleščini    in jorubi.
V Nigeriji so zakoni napisani v    angleščini   .