Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//angelski (24)


Ko bi govoril človeške in    angelske    jezike, ljubezni pa ne bi imel, sem
   Angelsko    petje se čuje v višavi ...
   Angelsko    petje, se čuje v višavi ...
zlatem tronu kakor tale Cestar, posluša    angelsko    petje in škili skozi luknjo na ta svet.
zaliti kakor    angelske    ritke, sladki kakor - «
glasom, ki so mu stare ženice rekle    angelski    glas:
   Angelski    glas in dva basa, prvi poln in gromovit,
V cerkvenem zvoniku je zazvonilo    angelsko    čaščenje.
starih podobah posejane kot noríce po    angelskih    krilih) zamenja za eno samo oko in
kar človeških teles - ki se družijo z    angelskimi    in prepletajo z oblaki?
skoraj ni mej med nevihtnimi oblaki,    angelskimi    krili, človeškimi telesi... in samim
duši, da po vseh tistih človeških in    angelskih    gmotah, ki v zgornjih dvoranah napolnjujejo
poznam, domnevam, da je preprosto slep za    angelski    svet.
Težko bi bilo opisati    angelski    svet bolj resnično!
Swedenborga nebeški prostor ni zunaj    angelske    zavesti, temveč znotraj nje, saj
globoko sinjih oči, te komaj znosne    angelske    lepote.
Einstein je sicer v    angelskem    svetu visoko cenjen, saj je premagal
Tam zgoraj, v    angelskih    svetovih, pa čas tako hitro beži, da
Vzvišenost    angelske    zavesti je namreč ravno v tem, da angel
Jaz pa sem nasprotno mislil, da    angelska    zavest v enem samem človeškem trenutku
Človeški pogled je različen od    angelskega    - toda če se že vzpostavi enačaj med
končnimi bitji je v vodnarju največ    angelske    snovi, največ svetlobe...
saj res obstaja mnoštvo svetov, tudi    angelskih   !
Bruno povzame besedo, ko izzveni    angelski    koral. ...