Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//angel (418)


se mu je v spanju prikazal Gospodov    angel    in rekel:
storil, kakor mu je naročil Gospodov    angel   .
je Jožefu v spanju prikazal Gospodov    angel    in mu rekel:
umrl, se je v Egiptu prikazal Gospodov    angel    Jožefu v spanju in rekel:
‘Svojim    angelom    bo zate zapovedal in na rokah te bodo
Tedaj ga je hudič pustil in    angeli    so pristopili in mu stregli.
Žetev je dovršitev sveta, žanjci pa so    angeli   .
Sin človekov bo poslal svoje    angele    in pobrali bodo iz njegovega kraljestva
bo ob dovršitvi sveta: prišli bodo    angeli    in izločili hudobne iz vrst pravičnih.
prišel v slavi svojega Očeta s svojimi    angeli    in takrat bo povrnil vsakemu po njegovih
Povem vam, njihovi    angeli    v nebesih vedno gledajo obličje mojega
ženili ne možile, temveč bodo kakor    angeli    v nebesih.
Poslal bo svoje    angele    ob mogočnem donenju trobente in zbrali
tisti dan in uro pa ne vé nihče, ne    angeli    v nebesih ne Sin, ampak samo Oče.
pride Sin človekov v svoji slavi in vsi    angeli    z njim, takrat bo sédel na prestol
ki je pripravljen hudiču in njegovim    angelom   !
dal na voljo več kot dvanajst legij    angelov   , toda kako naj se potem spolnijo besede
nastal je močan potres, kajti Gospodov    angel    je prišel iz nebes.
   Angel    pa je spregovoril in rekel ženama:
Živel je med zvermi in    angeli    so mu stregli.
prišel v slavi svojega Očeta s svetimi    angeli   
ženili in ne možile, ampak bodo kakor    angeli    v nebesih.
Poslal bo    angele    in zbral svoje izvoljene od štirih
tisti dan ali uro pa ne vé nihče, ne    angeli    v nebesih ne Sin, ampak samo Oče.
Tedaj se mu je prikazal Gospodov    angel   .
   Angel    pa mu reče:
Zaharíja je nato rekel    angelu   :
   Angel    mu je odgovoril:
V šestem mesecu je Bog poslal    angela    Gabriela v galilejsko mesto Nazaret
   Angel    je vstopil pri njej in rekel:
   Angel    pa ji je rekel:
Marija pa je rekla    angelu   :
   Angel    ji je odgovoril:
In    angel    je šel od nje.
Pastirji in    angeli   
Gospodov    angel    je stopil k njim in Gospodova svetloba
   Angel    pa jim je rekel:
In v hipu je bila pri    angelu    množica nebeških zborov, ki je hvalila
Ko so    angeli    šli od njih v nebesa, so pastirji rekli
dali ime Jezus, kakor ga je imenoval    angel   , preden je bil spočet.
‘Svojim    angelom    bo v tvoje dobro zapovedal, da te obvarujejo,’
svoji slavi in v slavi Očeta in svetih    angelov   .
tudi Sin človekov priznal pred božjimi    angeli   .
pred ljudmi, bo zatajen pred božjimi    angeli   .
prav táko veselje bo vpričo božjih    angelov    nad enim grešnikom, ki se spreobrne.«
Ko je revež umrl, so ga    angeli    odnesli v Abrahamovo naročje.
umreti ne bodo mogli več, ker so enaki    angelom   , saj so božji otroci in jih čaka vstajenje.
Prikazal se mu je    angel    iz nebes in ga krepčal.
pripovedovale, da so videle celó prikazen    angelov   , ki so dejali, da živi.
videli boste nebesa odprta in božje    angele   , kako hodijo gor in dol nad Sinom človekovim.«
do časa je prihajal v kopel Gospodov    angel    in voda je plivkala.
»   Angel    mu je odgovoril.«
je sklonila v grob in zagledala dva    angela    v belih oblačilih.
Toda Gospodov    angel    je ponoči odprl vrata ječe, popeljal
v puščavi ob Sínajski gori prikazal    angel    v plamenu gorečega grma.
poslal za poglavarja in rešitelja po    angelu   , ki se mu je prikazal v grmu.
bil pri množici, zbrani v puščavi, z    angelom   , ki mu je govoril na Sínajski gori,
Vi ki ste po naročilu    angelov    prejeli postavo, pa se je niste držali!«
Gospodov    angel    je govoril Filipu z besedami:
razločno videl, kako prihaja k njemu božji    angel   , ki ga je ogovoril:
   Angel    mu je rekel:
Ko je    angel   , ki mu je to govoril, odšel, je Kornelij
judovskem ljudstvu, je dobil od božjega    angela    naročilo, naj te povabi na svoj dom
Povedal je, kako je videl    angela   , ki se je ustavil v njegovi hiši in
In glej, Gospodov    angel    je stopil k njemu in svetloba je oblila
   Angel    je Petra sunil v bok, ga prebudil in
Nato mu je    angel    rekel:
vedel, da je res, kar se dogaja po    angelu   ; mislil je, da vidi prikazen.
sta na prosto in hodila po ulici; in    angel    je nenadoma izginil.
Gospod je poslal svojega    angela    in me rešil iz Heródove roke in pred
»Njegov    angel    je.«
V hipu pa ga je udaril Gospodov    angel   , ker ni dal Bogu časti.
namreč trdijo, da ni vstajenja in ne    angelov    in duhov, farizeji pa vse to priznavajo.
Kaj, če mu je govoril duh ali    angel   
Zakaj nocoj je stopil k meni    angel    Boga, ki mu pripadam in služim, in
prepričan sem: ne smrt ne življenje, ne    angeli    ne poglavarstva, ne sedanjost ne prihodnost,
postali igralci, ki zabavajo svet,    angele    in ljudi.
Ali ne veste, da bomo sodili    angele   , pa ne bi vsakdanjih reči?
glavi pokrivalo, ker se tako vedejo    angeli   , sicer pa v Gospodu ni ženske brez
saj si tudi sam satan nadeva krinko    angela    luči.
prevzel, mi je bil dan v telo trn, satanov    angel   , ki me tepe, da se ne bi prevzel.
Toda tudi če bi vam mi sami ali pa    angel    iz nebes oznanjal drugačen evangelij,
bila dana obljuba, razglasili pa so jo    angeli    po sredniku.
temveč ste me sprejeli kot božjega    angela   , kot Kristusa Jezusa.
se sam vdaja ponižujočemu češčenju    angelov   , ko vrta v svoja domnevna videnja in
se bo razodel z neba Gospod Jezus z    angeli    svoje moči in bo v žaru plamenov kaznoval
telesu, potrjen po Duhu, gledali so ga    angeli   , oznanjen je bil poganom, svet je vanj
pri Kristusu Jezusu in pri izvoljenih    angelih   , da se vsega tega držiš nepristransko
Postal je toliko višji od    angelov   , kolikor odličnejše ime je dobil, kakor
Sin je vzvišen nad    angeli   
Kateremu izmed    angelov    je namreč kdaj rekel:
njim naj padejo na kolena vsi božji    angeli   
Glede    angelov    pravi:
»Tisti, ki vetrove dela za svoje    angele    in plamene ognja za svoje služabnike,«
Kateremu izmed    angelov    je kdaj rekel:
če se je beseda, ki so jo oznanjali    angeli   , skazala za trdno in če je vsaka kršitev
katerem govorimo, namreč ni podredil    angelom   .
Le malo pod    angele    si ga postavil, s slavo in častjo si
Jezusa, »ki je bil postavljen le malo pod    angele   «, kako je zaradi smrtne muke »ovenčan
Ne zavzema se namreč za    angele   , temveč za Abrahamovo potomstvo.
Boga, nebeškemu Jeruzalemu in tisočem    angelov   , slovesnemu zboru prvorojencev, ki
nekateri gostoljubni, so namreč pogostili    angele   , ne da bi bili vedeli.
stvari, v katere želijo prodreti celo    angeli   .
na božji desnici in podrejeni so mu    angeli    in oblasti in sile.
Bog še grešnim    angelom    ni prizanesel, temveč jih je strmoglavil
ampak jih sramotijo, pa jih vendar    angeli   , ki jih po môči in oblasti prekašajo,
Tudi    angele   , ki niso ohranili svojega dostojanstva,
Sporočil ga je tako, da je poslal svojega    angela    svojemu služabniku Janezu.
svečnikov pa je v tem: sedem zvezd pomeni    angele    sedmih Cerkvá, sedem svečnikov pa sedem
»   Angelu    Cerkve v Efezu piši:
»   Angelu    Cerkve v Smírni piši:
»   Angelu    Cerkve v Pêrgamonu piši:
»   Angelu    Cerkve v Tiatíri piši:
»   Angelu    Cerkve v Sárdah piši:
pred svojim Očetom in pred njegovimi    angeli   .
»   Angelu    Cerkve v Filadélfiji piši: ‘
»   Angelu    Cerkve v Laodikéji piši:
Videl sem silnega    angela   , ki je klical z mogočnim glasom:
bitij ter starešin slišal glas mnogih    angelov   .
Zatem sem videl štiri    angele   , ki so stali na štirih vogalih zemlje
Nato sem videl drugega    angela   , ki se je vzpenjal od sončnega vzhoda
Z mogočnim glasom je zavpil štirim    angelom   , katerim je bila dana oblast, da pustošijo
Tedaj so vsi    angeli   , ki so stali vsenaokrog prestola in
Videl sem, da je bilo sedmim    angelom   , ki stojijo pred Bogom, izročenih sedem
Nato je prišel drug    angel    in obstal pri oltarju, držeč zlato
Nato je    angel    segel po kadilnici, jo napolnil z ognjem
Sedem    angelov   , ki so imeli sedem trobent, se je pripravilo,
Zatrobil je drugi    angel   : in v morje je treščila kakor velika
Zatrobil je tretji    angel   : in z neba je padla velika zvezda,
Zatrobil je četrti    angel   : in udarjena je bila tretjina sonca,
kar se bo še razdonela trobenta treh    angelov   , ki še morajo trobentati.«
Zatrobil je peti    angel   : in videl sem zvezdo, ki je padla z
Za kralja nad sabo so imele    angela    brezna: po hebrejsko mu je ime Abadon,
Zatrobil je šesti    angel   .
Rekel je šestemu    angelu   , ki je imel trobento:
»Odveži štiri    angele   , ki so privezani ob veliki reki Evfratu!«
Odvezal je štiri    angele   , ki so pripravljeni čakali na uro,
   Angel    in mali zvitek
Nato sem videl drugega mogočnega    angela   , ki se je spuščal z neba, ogrnjen v
In    angel   , ki sem ga bil videl stati na morju
V dneh, ko se bo oglasil sedmi    angel    in zatrobil, se bo dopolnila božja
vzemi odprto knjižico; ta je v roki    angela   , ki stoji na morju in na zemlji.«
Stopil sem k    angelu    in mu rekel, naj mi dá knjižico.
Zatrobil je sedmi    angel    in v nebesih so zadoneli mogočni glasovi
Mihael in njegovi    angeli    so se bojevali proti zmaju.
Tudi zmaj se je bojeval in njegovi    angeli   .
vred pa so bili vrženi tudi njegovi    angeli   .
Sporočilo treh    angelov   
Nato sem videl drugega    angela   , ki je letel po sredi neba in je imel
Za njim je prišel še drugi    angel    in rekel:
Za njima je prišel še tretji    angel    in govoril z mogočnim glasom:
ognjem in žveplom bo mučen vpričo svetih    angelov    in vpričo Jagnjeta.
Iz svetišča je stopil drug    angel    in z mogočnim glasom zavpil njemu,
svetišča v nebesih je nato stopil drug    angel   , ki je tudi držal oster srp.
Od oltarja pa je stopil še drug    angel   , ki je imel oblast nad ognjem.
   Angel    je zamahnil s svojim srpom po zemlji
   Angeli    s poslednjimi šibami
znamenje, veliko in čudovito: sedem    angelov   , ki so nosili sedem šib.
Iz svetišča je stopilo sedem    angelov   , ki so nosili sedem šib.
Eno izmed štirih živih bitij je dalo    angelom    sedem zlatih čaš, napolnjenih s srdom
ne bi izpolnile sedmere šibe sedmih    angelov   .
zaslišal mogočen glas, ki je rekel sedmim    angelom   :
Tedaj sem slišal    angela    vodá, ki je rekel:
Temu    angelu    je bilo dano, da je žgal ljudi z ognjem.
Tedaj je pristopil eden izmed sedmih    angelov   , ki so imeli sedem čaš, in je spregovoril
   Angel    me je odnesel v duhu v puščavo.
   Angel    pa mi je rekel:
Zatem sem videl drugega    angela   , ki se je spuščal z neba z veliko oblastjo:
Tedaj je silen    angel    vzdignil kamen, velik kakor mlinski
Nato sem videl    angela   , ki je stal na soncu.
Nato sem videl    angela   , ki se je spuščal z neba.
Zatem je prišel eden izmed sedmih    angelov   , ki so držali sedem čaš, napolnjenih
Nato me je    angel    odnesel v duhu na veliko in visoko
dvanajst vrat, na vratih je bilo dvanajst    angelov    in na njem so bila napisana imena,
   Angel    je s trstiko izmeril mesto: merilo
človeška mera, ki jo je uporabil tudi    angel   .
navdihuje preroke, je poslal svojega    angela   , da bi pokazal svojim služabnikom,
slišal in videl, sem padel pred noge    angelu   , ki mi je bil vse to razkazal, da bi
Jaz, Jezus, sem poslal svojega    angela   , da bi vam pričeval o tem glede Cerkvá.
deklet kakor za Risorgimento; Lola,    angel    plavi", zahteva sto lir na večer, in
hčera, o katerih pravi, da so pravi    angeli   , drugi pa so prepričani ravno o nasprotnem;
katerih se je sam izražal, da so pravi    angeli   ".
In tvoji trije    angeli    so jih prejle tudi nesli; pa še kako
po zraku plavalo poleg njega kakor    angel    varuh in se samo tu pa tam s svojimi
Michelino,    angel    moj!"
ali so šestnajstletni Kristusi ali    angeli    varuhi ali device ali kaj.
Trobenta je    angel    dolžnosti, angel smrti, ki je pravzaprav
Trobenta je angel dolžnosti,    angel    smrti, ki je pravzaprav naša poslednja
Črnilogarica, Javorka in mali Jankec, kodrolasi    angel    s trobento pod pazduho.
   Angeli   , nekdanji ljudje, zapisujejo svoje
pesem, ki vabi ljudi k nogam kralja    angelov   .
hči, je bila ‘tipična mladenka’, kot    angel    iz spominskih knjig, njuna družabnica
nas, vedel je, da so arhangeli nad    angeli   , vedel je, da bo človeško telo vstalo
bil tak, da bi se mu lahko sanjalo o    angelu   .
Porcelanast    angel   , prazna steklenica whiskija, slika
Imam Homeini je morda    angel    božji, narod bo dobil izkušnjo...
Ti potoki so božanski skrbniki,    angeli    varuhi, ki oblikujejo vaško posest,
stalni stres, ko upirajo vate oči kot v    angela    varuha, pridejo tudi bolj sproščena,
je ob takem porodu razjezil otrokov    angel    varuh.
njegovo početje odpravi: otrokovemu    angelu    varuhu je potrebno nuditi pravo darovanje
izrekli spremna čaščenja, je otrokov    angel    zadovoljen.
Čutil sem kot    angel    in trpel kot hudič.
   ANGEL   , pastir duš
   Angel   .
   Angel   .
   Angel   .
Jaz pa sem    Angel   , po domače Anželo...
   Angel   .
   Angel    pokaže z roko po grobovih.
   Angel   , s prizanesljivim smehljajem.
   Angel   .
   Angel    pomežikne.
   Angel   .
   Angel   .
   Angel   . ...saj to je podobno, kot če po smrti
   Angel    se v hipu zresni.
   Angel   .
   Angel   , po domače Anželo?
   Angel   , pastir duš?
kamnitega zidu na koncu vrta pomaha    Angel    s šopom bekinih šib, v vinograd gre
naroča vidcu Janezu na Patmosu, naj piše    angelu    Cerkve v Laodikeji:
Saj nisi njen    angel    varuh!
   Angel    in Marija sta zdaj že tu, pri Brunu
   Angel    se smehlja - toda kako je spremenjen!
   Angel    drži zajca za ušesa in ga dvigne, da
   Angel   , z blago krutostjo.
komaj dohaja; in če bi ju kdo, recimo    Angel   , zdaj opazoval od daleč, z višine,
palače, nad njimi pa se spreletavajo    angeli   , ki komaj vidni letajo po prostoru
smislu tudi je - Bog ali vseprisotni    angel   , ne pa zemeljski človeček, pikica v
čudovitih podob Rafaelovih človekolikih    angelov   , ki so jim nebeške perutnice nataknjene
bitju iz vesolja, nemara celo kakemu    angelu   , ki se je, naveličan vseprisotnosti
strop, med slednjimi tudi svetega Roka z    angeli   , ki mu je prek omenjenega natečaja
zelenem gaju, kjer bi se v družbi veselih    angelov    pred strmečo človeško množico dvignil
notranjosti sveta - v njej plamenijo    angeli   , sijejo ljudje, z njo je prežeta celotna
zgoraj pa, desno od Jezusa, je priletel    angel    iz ognjenega kroga in svojemu Gospodu
luknje v prostoru sveta - priletel    angel    s kelihom; in tudi na tej sliki je
ognjenega brezna, medtem ko so štirje    angeli    privzdignili nagrobno ploščo kakor
ognjeno, nebesni in zemeljski prostori,    angeli   , ljudje, narava...
povezana s Kristusovim vnebohodom;    angel   , ki prinese Jezusu kelih trpljenja
saj na njej prevladuje Gospod Jahve z    angeli    v oblačnih nebeških višavah...
Tintorettu pa so veliki skoraj kakor    angeli   !
če mednje prištevamo tudi naslikane    angele   , krilate ljudi, in navsezadnje tudi
primer je tisti žareči krog, iz katerega    angel    s kelihom prileti h Kristusu v temni
od sveta narave in nebeškega sveta    angelov   ...
dviga zmagovalec Kristus, je prekrito z    angeli   , ostra peresa njihovih kril se zabadajo
se razliva s svetilke, spreminja v    angele   .
   Angel   .
   Angel   .
   Angel    stopi v hišo in po škripajočih stopnicah
   Angeli    znajo priti zelo tiho.
In že stoji tu pred njima, stari    Angel   : spet je prav gosposko oblečen, s kravato
   Angel    si mane roke.
   Angel   .
   Angel   , začudeno.
   Angel   .
so mi pravile, da se Swedenborgovi    angeli    zelo jezijo na Kanta, ker je v tisti
znani in spoštovani kot Swedenborgovi    angeli   !
   Angel   .
   Angel   .
Ker je    Angel    že prej odložil svoj klobuk na mizo,
   Angel   .
pravico, da tako žali rajne duše in    angele   ?
Saj ni žalil ne duš ne    angelov   , ampak le Swedenborgu ni verjel.
   Angel   .
Seveda, ko pa se sam nikoli ni srečal z    angeli   .
O tem, da imajo    angeli    človeško obliko oziroma da so kakor
   Angel   .
   Angeli    govorijo med seboj natanko tako kot
   Angel   .
   Angel    seže v notranji žep svojega pražnjega
   Angel   .
vzame očala in tudi Janez se približa    Angelu   , da bi bolje videl podobico: na finem
Jezus in    angel   .
getreuen Herzens (Jezus zaupa svojemu    angelu    bdenje nad zvestim srcem), spodaj
   Angel   , s sijočimi modrimi očmi.
   Angel   .
   Angel    seže h klobuku in vstane.
   Angel   .
   Angel   .
   Angel   .
   Angel    se smehlja.
Morda pa tudi Swedenborg    angelov    ni zgolj sanjal...
   Angeli    ne vedo, kaj je čas, čeravno se vse
In ko Swedenborg pravi, da    angeli    z ”večnostjo“ razumejo ”neskončno stanje,
prostoru v nebesih: za Swedenborgove    angele    je tudi prostor, podobno kot čas, stanje
”Kajti nebesa niso zunaj    angela   , temveč v njem.“ [prav tam, 53]
na svetu na nekem kraju in prostoru,    angeli    vendarle ne poznajo pojma oziroma ideje
Tako se gibljejo tudi vsi    angeli   .
Ali to pomeni, da med    angeli   , ki so si v duhu blizu, ni nobene razdalje,
da bosta vsak hip oživela, Jezus in    angel   ... kakor da bosta mali svetleči postavici
nekateri pravijo, da človek zagleda    angele    najprej kot majhna nočna bitja... kot
Nikjer nobenih    angelov   ! ...
sanja sredi noči, že proti jutru: z    Angelom    plešeta v temni praznini, z obličjem
bi poznal tvoje skrivno ime, sanjani    angel   !
sanjal sem o njiju... pravzaprav o sebi in    angelu   .
podobico, ki jo je mojstru sinoči prinesel    Angel   : res je lepa in skrivnostna!
Nenadoma izza zidovja vznikne -    Angel   .
ko je prvič prišel v vas in srečal    Angela    na tem samotnem kraju.
   Angel    se smehlja in jima podaja roko v pozdrav,
   Angel   .
   Angel   .
   Angel   .
   Angel    zamahne z roko.
vama in preganjal kače... tako kakor    angeli    v Bibliji preganjajo kače.
   Angel   .
   Angel   .
   Angel   .
   Angel    stopa spredaj, kdaj pa kdaj obstane
   Angel    se ozre z nasmeškom.
   Angel    sikne.
   Angel    se ustavi in obrne k sopotnikoma.
   Angel    se ustavi in jezno zacepeta z nogami.
   Angel   .
   Angel   .
   Angel   , užaljeno.
Za    angele    torej velja ravno obratno: , ha ha!
   Angel    se kuja.
   Angel   . ...to je seveda čisto prav, toda ne
   Angel   .
   Angel    s komaj slišnim sikanjem še vedno preganja
   Angel    stopa nekaj korakov pred filozofoma,
   Angel   , bolj zase.
Seveda ne, zato    angeli    ne občutijo težnosti...
   Angel   .
   Angel    se ustavi in lovi sapo, opirajoč se
medtem, ko tu doli mine tisočletje,    angelom    mine ena sama ura!
nam tu spodaj čas teče hitreje kot    angelom    zgoraj, v nesnovnih višavah...
   Angel   .
angelske zavesti je namreč ravno v tem, da    angel    v enem samem pogledu zaobjame célo
Prav zato ljudje pravijo, da    angeli    živijo célo večnost.
   Angel   .
Ruševina apside spominja na    angela    z razprostrtimi krili, šilasti loki
   Angel    se pokriža.
O,    angel    - / iz drevja se trgaš, / iz kamnov
kakor v snu, da jo je ugrabil ptič,    angel   , zmaj... in potem, da rojeva otroka!
Ko mine pol ure, o    Angelu    še vedno ni ne duha ne sluha, zato
   Angeli    ne potrebujejo telefonov.
Se pravi, da bi nam morali pomagati    angeli   ...
Za zdaj tako kaže, pa še    angelom    ne bi bilo ravno lahko zgraditi časoplov
takšne pogoje, če bi nam jih s pomočjo    angelov    vendarle uspelo vzpostaviti - nastopi
časoplovov ne morejo pomagati niti    angeli   ...
tesnobno sluti, da je pod zvonikom    Angel   , in se obenem boji, da ga tam ne bi
Nenadoma izza nagrobnikov vznikne -    Angel   .
   Angel    se smehlja in jima ponuja roko v pozdrav...
   Angel   .
   Angel   , prostodušno.
   Angel   .
   Angel   .
   Angel   .
   Angel   .
   Angel    ju pozdravlja s klobukom.
Janez, Marija, Bruno in    Angel    sedijo v pletenih naslonjačih ob pogrnjeni
   Angel    dviga čašo.
   Angel    - s kmečkim slamnikom na glavi, sicer
   Angel    si spet natakne slamnik na svojo že
   Angel   .
   Angel    prikima.
   Angel   .
Saj tudi    angeli    v nebesih pojejo in igrajo na kitare.
   Angel   .
   Angel   .
   Angel   .
   Angel   .
   Angel   .
   Angel   .
   Angel    se prijazno smehlja.
   Angel   .
   Angel   .
   Angel    poda Brunu vrč z vinom in mojster znova
   Angel   .
Bruno se rahlo prikloni    Angelu   .
   Angel   .
Bruno, Mariji in    Angelu   .
   Angel   , navdušeno.
   Angel   .
   Angel   .
Frakastorij (   Angel   ). ”
Frakastorij (   Angel   ). ”
   Angel   .
   Angel   .
Janez, Marija in    Angel    prikimajo.
Janez ostane sam z    Angelom   , prvič po tistem, ko se mu je pred
   Angel   .
   Angel   .
   Angel   .
   Angel    se skrivnostno smehlja.
   Angel   .
   Angel   .
Frakastorij (   Angel   ). ”
   Angel   .
ga po krščanskem izročilu poganjali    angeli   ...
   Angel   .
   Angel    zamrmra.
   Angel    spači obraz v groteskno grimaso.
prostori so sferično ukrivljeni, da se    angeli    ne bi razblinili v evklidski neskončnosti.
   Angel   .
Frakastorij (   Angel   ). ”
slik, kako je na njih nebo napolnjeno z    angeli   !
   Angel   .
   Angel   .
Marija strese    Angela    za ramo.
   Angel    začudeno odpre oči.
   Angel    vstane in razpne roke.
   Angel   .
domačinov igra briškolo, med njimi je tudi    Angel   , zdaj spet v svoji vsakdanji kmečki
Tudi    Angel    je še tam in jima pomaha v pozdrav.
Kaj pa    angeli   ?
Mar    angelov    ni tam, onstran temè?
skrita v odgovoru na vprašanje, kje so    angeli    in bogovi - ”tu“ ali ”tam“?
gluhe noči, saj okrog njiju letajo    angeli   , ki so se utelesili v bežne in minljive
Pot življenja in da je bil stari zakon dan po    angelu   , ne pa neposredno od Boga; od tod sledi,
   Angel    se oglasi, onstran budnosti in sna.
vesoljske regije: bogve kakšni ”zmaji“ ali ”   angeli   “ so tam, ki jih mi sploh ne vidimo!
mu jo razodel kak dobrohotni bog ali    angel    ali marsovec... ali pa Mefisto, kakor
odmislimo možnost, da se nekakšni ”   angeli   “ s svojimi eone trajajočimi mislimi
jazov, Marija kot moj drugi sedanji jaz,    Angel    kot moj tretji, prihodnji jaz... in seveda
   Angel    ju pospremi s smehljajem, ko se oddaljujeta
Obraz    angela   , ki ga požira pesek, in obraz pregnanega