Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//anestetik (2)


To je bil edini    anestetik   .
Postkolonializem je dober    anestetik   , kadar hočemo, da ljudje pozabijo vsakdanje