Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//anekdota (2)


Govorila sta kot dež,    anekdotam    so sledile pripombe in za osebnimi
Zaman sta listala po zbirkah    anekdot   , debelih knjigah o slavnih aferah,