Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//anatomsko (1)


glavi ovce in povzroči njeno smrt, je    anatomsko    enak sami ovci.