Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//anatom (3)


T. L. Auzoux,    anatom   , izumitelj, potrpežljiv izdelovalec
   Anatoma    sta se delala, da nadaljujeta svoje
»   Anatomi    tega še niso našli,« je rekel Vaucorbeil.