Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//anatolski (1)


Kakor da bi jim to omehčalo nekaj    anatolske    trdote.