Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//analogno (30)


- lahko rečemo, da so stvari v času    analogno   , ”kakor za nekatere stvari pravimo,
nekatere ”stvari“ so v času, druge pa ne -    analogno   , kakor so nekatere stvari ”v številu“,
za odnos med prej in zdaj (ali    analogno    za odnos med zdaj in pozneje),
prihodnost v odnosu do sedanje zavesti;    analogno    tudi točka ni del dolžine, niti površine,
Povsem    analogno    lahko merimo tudi ukrivljenost našega
praznine, namreč absolutnega prostora - in    analogno    časa.
No, in Kant trdi, da levost (   analogno    desnost) ni intrinzična lastnost
Da: duša biva v času    analogno   , kakor um biva v večnosti, vendar je
”metafizični ekspoziciji pojma časa“    analogno    trdi za čas: da so različni deli časa
In da se je,    analogno   , za Kantovim prepričanjem v apriorno
”odsenčenje“ (Abschattung) v času,    analogno    tisti vrsti ”odsenčenja“ predmeta v
- in zato so podvrženi odsenčenju,    analogno    kot prostorski predmeti v procesu zaznavanja.
pa senči časovne predmete drugače,    analogno    kot prostorski predmeti nastopajo v
knjige, posamezno stran in podobno;    analogno    - če imava smisel za glasbo - lahko
Husserl pojmuje časovno perspektivo spet    analogno    s prostorsko: recimo, da ton kot ”pravtis“,
mojo zavest <Bewußtsein> oddaljujejo    analogno   , kakor se za mojo zavest oddaljujejo
fenomenološkega stališča zamejeno,    analogno    kakor prostorsko zaznavno polje.
čez njihovo vsakokratno trajanje -    analogno   , kot je končen (in obenem odprt) horizont
in jo prepoznaš kot isto mizo - in    analogno    ti omogoča imanentni časovni predmet,
kontinuiranih Gaussovih transformacij,    analogno    kakor so v posebnem primeru, namreč
   Analogno    kot prostor, kajti tudi časovna ”ukrivljenost“
zakoni in ontološko resničnostjo -    analogno   , kot so v grški filozofiji Zenonove
Brunov dokaz velja na evklidski ravnini    analogno    kot v trodimenzionalnem evklidskem
svet oziroma vesolje ”božje telo“ - in    analogno   , kakor je duša obenem ”v“ telesu in
   Analogno    bi bilo mogoče Bennettovo ”zgodbo“
meje pogleda v ”globino“ vesolja -    analogno    kakor je horizont na morju optična
   Analogno    pri kozmološkem antropičnem načelu
prostoru‐času in opazovalcem, tj. da    analogno    kakor Kant povezuje spoznanje (opazovanje)
opazovalne selekcije, ki pa, povsem    analogno    z Darwinovo naravno selekcijo bioloških
”mrtvorojenih“, brez opazovalcev), in sicer    analogno    kakor Darwinova evolucijska teorija