Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//analogen (20)


uporabljajo astronomi v ta namen, so    analogne    Eratostenovemu merjenju Zemlje, seveda
simetrična dvojčka: lastnosti prostora so    analogne    lastnostim časa.
je razmislek o nujnosti ”predčasa“    analogen   .
Čas je življenje duše v    analognem    smislu, kot je večnost ”življenje“
ga fizika obravnava na enak ali vsaj    analogen    način kot prostor.
retenci, njegovo časovno odsenčenje    analogno    tistemu prostorskemu, ko se predmet
časa; ta časovna razsežnost, ki je    analogna    prostorski razsežnosti, se - fizikalno
pojmovanje trajanja abstraktno, in sicer na    analogen    način, kot je abstraktno pojmovanje
(znotraj izvornega časovnega prikazovanja)    analogno    prostorski perspektivi.
Husserl z uvedbo časovne perspektive kot    analogne    prostorski vendarle približal Einsteinovi
fenomenološkega stališča rečemo, da je zdaj    analogen    tu‐ju, točki ali mestu v prostoru,
Zdaj in tu sta vsekakor    analogna    tudi v fenomenologiji, zanimivo pa
absolutno svetovnozgodovinsko ”ozadje“,    analogno    absolutnemu prostorskemu ”okviru“ kot
serije koncentričnih krogelnih površin (   analogne    vzporednim krožnim presekom stožcev),
raziskuje možne ”oblike časa“ in je    analogna    topologiji prostora; Grünbaum je, sledeč
prej omenil, ugotavlja pri Schellingu    analogen    problem na ravni jezika, ko postavlja
V    analognem    smislu bi lahko rekli, da je Carterjevo
zaradi filozofskih problemov, ki so    analogni    Lewisovi teoriji dvojnikov [counterparts,
da bi morda lahko uporabili rešitev,    analogno    načelu Naravne Selekcije“ [gl.
denacionalizaciji ali pa se sprejme nov    analogni    zakon.