Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//analitsko (1)


parlamentarne komisije za evropske zadeve,    analitsko    dokumentacijske službe in službe parlamentarnega