Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//analitika (2)


ustavimo šele v Kantovi transcendentalni    analitiki   , ampak že v njegovi transcendentalni
osnovnemu teoremu Kantove transcendentalne    analitike   : ”