Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//analitično (2)


Schlick in Rudolf Carnap, pa tudi drugi    analitično    usmerjeni filozofi, še posebej Hans
Sodobni    analitično    usmerjeni filozofi pa pojmujejo ciklični