Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//amonit (2)


dobila prošnjo, naj nabereta nekaj    amonitov    in morskih ježkov, torej posebnosti,
odvedel naprej po obali in mu pokazal    amonite   , ki so bili vdelani v skalo kot diamant