Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//aminokislina (2)


malo: prostor in čas, štiri osnovne    aminokisline   ... in življenje. -
   aminokislin   , ki so gradnice žive snovi itd.