Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//ameriškoslovenski (1)


kjer se je udeležil zasedanja mešane    ameriškoslovenske    komisije o vojaškem sodelovanju in