Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//ambulanten (1)


božičem so medicinske sestre v enoti za    ambulantno    zdravljenje sprejele na 10 postelj