Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//ambulanta (2)


je skoraj v vsaki vasi videti manjšo    ambulanto    in šolo - znak Aghakhanovega fonda
državni uslužbenci počivajo, se v naših    ambulantah    in na oddelkih tare bolnikov.