Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//ambra (1)


karavane tovorile slonovino, korale,    ambro   , rimsko steklo, centralnoazijske volnene