Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//ambivalenten (1)


Weinbergovo    ambivalentno    stališče do zares dokončne Teorije,