Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//ambasador (5)


dneh, v Patali so pustili le dva svoja    ambasadorja   , ki sta delovala kot predstavnika in
rešijo stradanja, morali vključiti    ambasadorji   .
takole po partizansko, sem rekel našemu    ambasadorju   , ko sem vstopil še ves črn od šmira,
Surath Thanija takoj poslala sto dolarjev, naš    ambasador    je poklonil petsto batov, hrano in
Moje posle je vzel v roke    ambasador   , ki se je odločil stvar urediti prek