Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//amazonski (1)


eksotična drevesa, rojevanje otroka,    amazonske    bojevnice, ki mečejo kopja ...