Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//amandmajski (1)


dejal, da bo to rešitev poskušal najti v    amandmajski    obliki ob obravnavi zakona na seji