Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//amalgam (2)


Tako dobljeni    amalgam    se je lahko rabil kot samostalnik ali
Toda zagabil se jima je patos v uvodu,    amalgam    socializma in katolicizma, zaradi premnogih