Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//altruizem (1)


do konca, sem skušal najti smisel v    altruizmu   .