Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//altruistično (1)


Zdelo se mi je, da se oba zelo    altruistično    boriva (vsak v svoji stroki - glasba,