Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//alternativen (15)


človeku in njegovem delovanju na planetu,    alternativna    znanost se prebija v vse vede, ne samo
preveč načele, sem razvil tudi več    alternativnih    odgovorov, ki naj bi zadovoljili potrebe
se potem razcepila, da je omogočila    alternativne    smeri skozi puščavske oaze, in se nato
Upoštevaje    alternativna    znanja so rasle čisto posebno grajene
v svoje predstave vključujejo nova    alternativna    spoznanja.
Vsako    alternativno    svobodnost si lahko domačini razlagajo
tako spoštuje individualnost, da celo    alternativno    norost spoštuje kot enakopravno uradni.
Avstralska    alternativna    scena je prav tako sestavni del avstralske
bilo zanimivo tudi zaradi raznoraznih    alternativnih    gibanj, ki svoja poslanstva manifestirajo
ravni obstaja še vrsta drugih možnosti,    alternativnih    modelov, med katerimi se najdejo tudi
Videli bomo, da božjemu načrtu    alternativno    razlago omogoča t. i. ”antropično načelo“,
nikakor ni bolj razvidna in preprosta od    alternativne    razlage [...] to se zdi noro.
bilo treba razmisliti o morebitnih    alternativnih    rešitvah.
Ampak teh    alternativnih    tekstov, o katerih v tem trenutku slišimo,
dobronamerno svetovalo, naj poskušam tudi z    alternativno    medicino, ki jo zelo spoštujem.