Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//alternativa (29)


   Alternativa    vključevanju v evroatlantske povezave
lista, nacionalna stranka in zelena    alternativa    zbrali več kot 50 tisoč podpisov) skladna
lista, nacionalna stranka in Zelena    alternativa   , in katerih ustavno presojo je zahteval
presenečen sprejemal vse, kar je bilo    alternativa    smrti - kot dobro, kot vredno, kot
pravo pot, s tem da mu predoči nujnost    alternative    ali‐ali in ga kliče k odgovornosti,
ali‐ali in ga kliče k odgovornosti, ki iz    alternative    sledi.
načelom, to je, da se Kierkegaard v    alternativi    med ”estetiko“ in ”etiko“ zavzema za
pomeni samo te dileme, ampak je smisel    alternative   , po kateri ima knjiga naslov, globlji
zato, ker se ne more izviti iz primeža    alternative    ali‐ali.
zavesti nujno podvržene neizogibni    alternativi    ali‐ali?
tisti globlji pomen Kierkegaardove    alternative    ali‐ali, ki sem ga prej omenil.
Kaj pa    alternativa    pomeni ”etiku“?
je pomembna etična zaostritev same    alternative   , preseganje ravnodušnosti, zavedanje
ravnodušnost, noče sprejeti neizbežnosti    alternative    in prav v tem je njegova ”zapadlost“
nujnosti izbire ob vztrajanju pri ostrini    alternative    spet Kierkegaardovo nasprotovanje vélikemu
Heglu: med nasprotkoma zaostrene etične    alternative    naj ne bi bilo nobenega heglovskega
izbiri prihodnosti je ravno zaostrena    alternativa    ali‐ali:
Etik, ki vztraja pri    alternativi   , sicer izgublja svet, ohranja pa sebe,
filozofski ”estet“, če ne sprejemate    alternative    ali‐ali, ki je zanj bistvena.
   Alternativa    [običajnemu pojmovanju osebnega preživetja],
Morda smo se zmotili že pri zastavitvi    alternative   .
za nesprejemljivo fundamentalistično    alternativo   , ki se v primeru krščanstva glasi aut
Ravno tako kot iskanje kozmične ”   alternative   “ pa je prazno tudi nasprotno prepričanje,
kraju ali pa da bodo morali izbrati    alternativo    ali celo drugo šolo drugega ranga v
Ko pa govorimo o tej    alternativi   , je le potrebno vedeti, da so bile
bi bilo tako, potem je treba veliko    alternativ   , ki sem jih že omenil, tudi podati.
najemnem sektorju pravzaprav edino    alternativo    pušča v lastništvu.
Pomanjkanje najemnih    alternativ   , zmanjševanje investicij v javni najemni
večino ljudi sploh ne predstavlja realne    alternative   .