Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//alt (4)


ščipalkami, je prepevala z mogočnim globokim    altom   :
Dragica hitro zapoje s svojim mehkim    altom   :
Sliši se mehki    alt    moje sestre:
prečustveno pela s svojim prijetnim    altom   , Ruparjeva Zora je hitela za njo in