Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//alpinski (1)


financarji v širokih zelenih hlačah in    alpinskih    klobukih z dolgim peresom, brigadir