Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//alpinist (2)


Karakorumu sem prvič slišal od naših    alpinistov   .
v Karakorum so se Hunze po besedah    alpinistov    izkazali za boljše od nepalskih Šerp