Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//aloja (1)


prinesel okrog sto funtov zmesi mire in    aloje   .