Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//alocirati (2)


preprosto sešteti teh sredstev in vsa    alocirati    v šolski del.
ta sredstva preprosto vzeli in jih    alocirali    za splošno subvencijo, ki bi bila enaka