Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//almanah (1)


Ponudil mu je    almanahe   , nabožne knjige, blagoslovljene svetinjice,