Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//alibi (1)


zaprli, da bi si tako zagotovil delni    alibi    za ta večer.