Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//alias (1)


Diapsalmata, kjer Sören Kierkegaard    alias    Viktor Eremita, še natančneje njegov