Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//algoritmičen (1)


ki pa jo pojmuje kot nezvedljivo na ”   algoritmično    logiko“ računalnikov in nasploh sodobne