Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//alfa (5)


Jaz sem    Alfa    in Omega, govori Gospod Bog, on, ki
Jaz sem    Alfa    in Omega, začetek in konec.
Jaz sem    Alfa    in Omega.
tisto resnično prvo in obenem zadnje,    alfa    in omega - in to je, kot pravi Schelling,
samega, ki lahko o sebi reče: jaz sem    alfa    in omega, začetek in konec.“ [prav