Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//aleksandrijski (2)


imeli za število; pa še tistih deset    aleksandrijskih    mučenikov!«
si zamešal: to ni bil Tales, ampak    aleksandrijski    astronom in učenjak Eratosten v 3.