Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//alegorija (1)


mehko lučjo; iz opaža segajo v prostor    alegorije    umetnosti in obrti, utelešene v lesenih