Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//albumin (1)


njunem telesu fosfor kot v vžigalicah,    albumin    kot v jajčnem beljaku in plin dušik