Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//album (2)


gospa Laverrièrova uporabila, da je v    album    zabeležila neposredna sporočila Ludovika XII.,
Med obvezno obredje spada ogled    albuma    družinskih članov: