Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//albinski (1)


Ženska z    albinskim    obrazom si je brisala gnoj, ki ji je