Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//albino (1)


namreč bolj beli kot jaz - sami indijski    albini   .