Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//albižan (1)


»No, kaj pa pokol    albižanov    pa šentjernejska noč pa preklic nantskega