Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//alalà (1)


samozavestnimi koraki ter se pozdravljajo z    alalà   " in Viva il Duce!"