Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//alabaster (1)


pečino, lesketala pa se je kot zglajen    alabaster   .