Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//akvatorij (1)


Piranskega zaliva pred Portorožem (celoten    akvatorij    med skladišči soli in Kanegro je namreč