Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//aktualno (11)


natančneje horizont vsega v zavesti    aktualno    in potencialno mišljenega, je svet.
”Isto trajanje <Dauer> je sedanje,    aktualno    potekajoče <sich auf-bauende, dob.
Potencialno ali tudi    aktualno    neskončen?
   Aktualno    neskončen, kajti prostor ne more postati
res, vendar zgolj potencialno, kajti    aktualno    je popolna zgolj oblika celote, njenih
Potencialno je,    aktualno    pa še ni popoln.
opazovanja, vendar meja med potencialno in    aktualno    dostopnim vesoljem ni določena le z
Kajti sam ”odprti“ model je že zdaj (   aktualno   ?)
strani pa si je težko zamisliti, da bi    aktualno    neskončno število galaksij, ki je
v vsaki časovni točki [trenutku]    aktualno    neskončno velik.
S tem približkom k    aktualno    neskončnemu prostoru, z možnostjo potencialno